4a.krestanka.cz

Sdělení rodičům


Vážení rodiče, moje milé děti,
přiblížil se konec školního roku a já Vám musím poděkovat za skvělou práci, kterou jste odvedli během distanční výuky. Velmi si vážím rodičů, kteří aktivně spolupracovali a snažili se s dětmi nadále vzdělávat mimo naši třídu. Snažili jsme se v dětech zažehnout jiskru zodpovědnosti, aby si i ony uvědomily, že tak jako dospělí mají zodpovědnost „chodit do práce“, tak i ony „děti“ mají zodpovědnost vůči škole – vzdělávat se. Myslím, že se nám to většinou povedlo a Vy můžete být hrdí, jste příkladným vzorem svým dětem.
V posledním týdnu tohoto školního roku si můžete doplnit úkoly dle tabulek, které jste nestihli vypracovat ☹. Dále pak cvičení v PS nebo navštívit stránky www.matika.in , www.gramar.in, www.skolasnadhledem.cz  -  zde si opakovat, procvičovat učivo dle vlastního plánu. To jste se již naučili v předešlých týdnech – rozvrhnout si učivo dle svého volna a chuti :-)

 
 
Vážení rodiče a moje milé dětičky,
v pátek 26.6.2020 se celá třída sejdeme ve škole, abychom si předali vysvědčení a to od 8.00 - 8.30 hod. Vyzvednu si Vás dole ve vestibulu školy v 7.45. Pro všechny nově příchozí, kteří nechodili do školy platí -  musíte mít roušku a musíte předložit čestné prohlášení
NEZAPOMEŃTE SI VZÍT KLÍČE OD ŠATEN / BUDU JE VYBÍRAT / !!!!!!! 
BUDEME KONČIT PŘESNĚ V 8.30 !!!! PROTOŽE POTÉ BUDOU PŘICHÁZET DO ŠKOLY DALŠÍ SKUPINY. TÍMTO ŽÁDÁM RODIČE, KTEŘÍ SI BUDOU DĚTI VYZVEDÁVAT O DOCHVILNOST !!!!
Děti odvedu dolů zpět do vestibulu školy a tam je předám!!! Nikdo z rodičů nesmí vejít do školy !!!!
Děkuji
Copyright © 2021 4a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.