4a.krestanka.cz

Začátek školního roku


1. září 2016 jsme přivítali v naší třídě 16 prvňáčků.  
Všechny prvňáčky přivítala paní ředitelka a třídní učitelka. Poté si prvňáčci prohlédli hojnou nadílku, která je čekala na lavicích. Obdrželi výukový balíček od nakladatelství Fraus se všemi učebnicemi, pracovními sešity a dalšími výukovými pomůckami. Dále od Kraje Vysočina získali kufřík Bezpečně do školy i do přírody. Dalším „dárkem“ pro prvňáčky byla ROTO stavebnice, kterou získali od firmy BOSCH ve spolupráci s Krajem Vysočina.

První týden v naší třídě

Copyright © 2021 4a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.