4a.krestanka.cz

Dopravní výchova


11.11. 2019 jsme se zúčastnili 1.části dopravní výchovy pro 4.ročník na ZŠ NAD PLOVÁRNOU. Žáci si procvičili a rozšířili učivo dopr.výchovy z pozice cyklisty. Společně s lektorkou si zopakovali důležité části jízdního kola a jak se mají chovat při různých dopravních situacích. Na závěr si zkusili ústně odpovědět  na otázky testu, který je čeká v druhé části výuky, a to na jaře.
Akce se dětem líbila. Škoda jen, že současné doprav. hřiště se renovuje a my nemůžeme vyjet na kolech a vyzkoušet si tak jízdu "naostro" :-)
Copyright © 2021 4a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.