4a.krestanka.cz

Sdělení rodičům


Vážení rodiče,
na stránkách naší školy je přihláška na obědy k příštímu školnímu roku 2020/21. Prosím o přečtení a v případě zájmu můžete řádně vyplněné a podepsané posílat i emailem paní zástupkyni Mgr. Doškové nebo na můj email ​!!!!!!!

Na stránkách naší školy www.krestanka.cz jsou důležité informace pro žáky, kteří k 25.5.2020 nastoupí do školy. Vše řádně přečtěte a nezapomeňte při příchodu s dítětem do školy
s sebou přinést "čestné prohlášení" - vyplněné a podepsané těsně před nástupem do školy!!!!!!!!Vážení rodiče,
na stránkách naší školy máte zadané domácí úkoly pro jednotlivé týdny. 
Pokud si s něčím nevíte rady, nic se neděje / matematika /. Rozhodně vynechejte v matematice veškerá cvičení v učebnici s bilandskou měnou. Budeme s dětmi procvičovat ve škole. Pro nás je priorita, aby děti uměly základy - sčítat, odčítat, násobit a dělit !!!!!!!!!!!
Prosím o zasílání fotodokumentace z Pv, Vv a Přírodovědy ke mě. Angličtina a vlastivěda se zasílají pí.učitelkám - v tabulce je mail.

Vážení rodiče,
musela jsem provést změny v žákovské knížce v Bakalářích, protože mám omezený počet sloupečků na zápis známek. ​Zprůměrovala jsem známky vždy v pracovním týdnu a zapsala jsem jedinou známku. Pokud dítě navštívilo stránky www. gramar a matika jen jednou za celý týden, doplnila jsem tam N /nepracoval - nehodnocen/
 Známky si nyní zapisuji do tabulky k sobě a v pátek vždy zapíšu jednu známku. To, jak děti denně pracují uvidíte jako vždy na stránkách gramaru a matiky, píšu jim tam vždy zhodnocení / a známku /. Děti budou tyto úkoly vypracovávat během dne, budou opravdu krátké./toto můžou vypracovávat bez vaší pomoci, zvládnou to !!!! / Nutné zadat přihlašovací jméno ve stejném znění, jako když jste poprvé dítě přihlásili a kod třídy: škola !!!!! 
Protože PS a úkoly zapsané v malých sešitech budu kontrolovat až po nástupu do školy, proto opakování na web.stránká!ch je pro mě nyní priorita!!!!!!
Dále Vám nabídnu další web.stránky, na kterých se děti mohou zdokonalovat při procvičování učiva. Mnohé z nich znají, protože je používáme ve vyučování. Nemám však možnost je kontrolovat !!!
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
https://www.onlinecviceni.cz - používáme v hodinách Čj a M
https://skolakov.eu/ - taktéž používáme v hodinách Čj a M
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
https://www.nns.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/ - používáme pro výuku Přirodopisu
https://www.etaktik.cz/56-interaktivnich-titulu/
https://www.webex.com/
Dále pak česká televize každodenně pro naše žáky uvádí v dopoledních hodinách procvičování učiva https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ - moc pěkné
Prosím alespoň jednou týdně navštivte tento odkaz "Důležité", může se tu objevit něco nového z mé strany.
Děkuji předem všem za spolupráci. A v těchto těžkých dnech Vám i Vašim dětem přeji pevné zdraví, ať se brzy sejdeme všichni ve třídě.
Vaše paní učitelka

Odkaz na matematiku pro rodiče - už to máte na DÚ matika -https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf

O víkendu úkoly na matika.in a gramar.in nebudou - děti budou odpočívat. Přes týden toho mají dost na práci!!!!!!!!!!!


 
Copyright © 2020 4a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.