4a.krestanka.cz

Prosím o každodenní pamětné procvičování malé násobilky/násobení a dělení/ + numerace do 100
​Veškerá matematická prostředí procvičujeme ve škole, v případě, že si dítko neví rady s domácím úkolem, alespoň se pokusí o nějaké řešení - OCEŇUJI SNAHU !!!!!
Doporučuji procvičovat matemat.prostředí prof.Hejného na těchto stránkách, heslo třídy v deníčku - www.matika.in - zaregistrováno zatím 11 dětí, z toho pouze 8 aktivních. Děti mohou procvičovat cokoliv, popř. jim píšu vzkazy o dalším procvičování. 

Pokud má dítě barevný lísteček založený v sešitě, znamená to dopsat cvičení - většinou se jedná o nesplněné úkoly nebo v době nemoci nedokončené cvičení!!!!!


Geometrie bude tento školní rok ve středu 1.vyučovací hodinu - žáci si budou nosit ořezané tužky, patelky, kružítko, pravítko dlouhé a trojůhelník a samozřejmě sešit na geometrii - modrý velký!


ŘÍJEN
2.10. PS 12/2 + učeb. 14/31 F /děti dostaly čtver.list /
v PS mohou v případě zájmu doplnit vše, co jim schází po str.7, víc ne !!!!!!!!
7.10. PS - 14/9
8.10.PS -13/7, 15/1

9.10. učeb. 22/15 a,b,c, d
15.10. PS 17/9, 16/8
16.10. PS - úkol zapsán v deníčku, dle toho, co jim chybí
17.10. PS - 18/4
22.10. PS - 20/8
23.10. geometrie - 1. Narýsuj úsečku /OP/ = 7cm 5mm
                               2. bod S leží úsečce OP; bod T neleží na úsečce OP
                               3. /EF/= 4cm 9mm; /GH/ = 7cm 6 mm - narýsuj graf.součet úseček

 


                                                                              
​                                                                                                   

 

 

Copyright © 2019 4a.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.